elazığ 580*300 -->

Köylerdeki Hazineye Ait Tarım Arazileri Kullanıcılarına Satılacak

05 Eylül 2013 Perşembe 09:42

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, köylerde bulunan ve hazineye ait tarım arazilerini kullanan kiracılara ve hissedarlara doğrudan satış yapılacağı duyuruldu.Milli Emlak Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “26.04.2012...

Köylerdeki Hazineye Ait Tarım Arazileri Kullanıcılarına Satılacak
elazığ -->
Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, köylerde bulunan ve hazineye ait tarım arazilerini kullanan kiracılara ve hissedarlara doğrudan satış yapılacağı duyuruldu.

Milli Emlak Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “26.04.2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12’nci maddesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi:

“Kamuoyundan 2/B olarak bilinen Kanunun 12 inci maddesi ile köy sınırlarında bulunan Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2011 tarihi itibari ile en az 3 (üç) yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları ile kira sözleşmesi halen devam eden kiracılara ve hissedarlara rayiç değerinin % 50 si üzerinden doğrudan satılacaktır.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ayrıca %20 indirim uygulanacaktır.

Ayrıca satış bedelinin 6 (altı) yıla kadar faizsiz taksitle ödenebilmesi imkânı bulunmaktadır.

Satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi halinde %10 indirim uygulanacak kalan yarısı için faizsiz 6 yıla kadar taksit yapılabilecektir.

Satış bedelinden başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira bedelleri mahsup edilecektir.

Harç ve Damga Vergisinden Muaftır.

Müracaatlar 28 Nisan 2014 tarihinde sona erecektir”

elazığ -->
Anahtar Kelimeler